URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można wyszukiwać wyniki badań laboratoryjnych pacjentów. Aby określić warunki jakie ma spełniać badanie, to w kroku scenariusza należy dodać podstawowe kryterium wyszukiwania „Badanie (LAB)”.

print screen

Z pulsujących na niebiesko pozycji na kafelku należy wybrać przynajmniej jedną. Wyszukiwanie składnika badania według kodu lub nazwy jest możliwe w różnych wariantach:

  • niezależnie od wartości (3 pozycja),
  • z zadaną wartością (4 pozycja),
  • z zadaną jednostką miary (5 pozycja),
  • z treścią (9 pozycja),
  • wg normy dla wartości (10 pozycja).

Kliknięcie na znak zapytania z prawej strony pozycji otworzy instrukcję URPM w miejscu opisującym jej zastosowanie.

print screen

W przykładzie wybrano pozycję trzecią „Wyszukaj składnik według kodu lub nazwy niezależnie od wartości”. W oknie „Filtry – Wyszukaj składnik według kodu lub nazwy niezależnie od wartości” należy określić kod składnika. Pole jest słownikowane i wystarczy wprowadzić kod lub nazwę, aby uzyskać elementy słownika, które zawierają wpisany tekst. Należy przejrzeć całą listę i klikając wybrać element/elementy słownika. Wybrane kody są połączone na kafelku spójnikiem „LUB” i w razie wątpliwości można rozszerzyć zbiór wyszukiwanych kodów.

print screen

Jeżeli w badaniu występuje więcej niż jeden składnik, to można dodać kolejne kafelki. W przykładzie dodano filtr „Wyszukaj składnik dodatkowy (1) wg kodu lub nazwy z zadaną jednostką miary”. Pole „Kod komponentu” jest słownikowane. Tym razem kliknięcie elementu listy słownika nie powoduje jego wyszarzenia, ale element zostanie dodany do wyszukiwania. Kliknięcie poza polem i listą słownika spowoduje jej schowanie.

print screen

Pole „Jednostka miary” nie jest słownikowane i może pozostać puste. Należy kliknąć zielony przycisk „Dodaj” i zamknąć okno klikając przycisk „Zapisz”.

print screen

W przykładzie dodano filtry na trzy składniki dodatkowe występujące w badaniu równowagi kwasowo-zasadowej.

print screen

Wyszukiwanie wyników badań laboratoryjnych z dowolną wartością zaprezentowano w nagraniu:
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz2.html
a kafelek „Badanie (LAB)” opisano na stronie:
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/kryteria_podstawowe.html#sum-autobind-observation-laboratory