logo systemu POLON

Aktualności POL-on

  1. W dniu 20 kwietnia w module Raporty (obszar Studenci) został udostępniony raport „Raport studentów skreślonych”. Proces generowania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-sciezka-pracy/
  2. W module Kierunki studiów zostały zaktualizowane współczynniki kosztochłonności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz.U. 2023 poz. 777). Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-wspolczynnik-kosztochlonnosci/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

  1. Obszar Studenci – udostępnione raporty (21.04.2023)
  2. Podpisywanie dokumentów za pomocą aplikacji Podpis OPI (24.04.2023)
    Podpis OPI to aplikacja, która pozwala podpisywać dokumenty PDF podpisem kwalifikowanym użytkownika bez konieczności wychodzenia z systemu. Aplikacja dostępna jest w systemach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) i obsługuje wszystkie podpisy kwalifikowane wydane przez uprawnione do tego podmioty.
  3. Dane studiów na kierunku – Współczynnik kosztochłonności (26.04.2023)
logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

https://forumakademickie.pl/

Pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki w kadencji 2023–2027
Priorytetowym zadaniem, którym zajmie się KEN w nowym składzie, będzie zmiana wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W czasie tej kadencji KEN zostanie poddana ewaluacji nie tylko działalność naukowa ale również, po raz pierwszy, jakość kształcenia w szkołach doktorskich.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/pierwsze-posiedzenie-komisji-ewaluacji-nauki-2/