logo systemu POLON

Aktualności JSA

W dniu 06 kwietnia na środowisko produkcyjne JSA została wdrożona do wersji 2.10.0. Zmiany obejmują również dokumentację REST API. Opis zmian dostępny jest pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/4990/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

1. Wdrożenie wersji 23.4.1
W dniu 6 kwietnia moduł PBN został zaktualizowany do wersji 23.4.1. Opis najważniejszych modyfikacji dostępny jest pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-23-4-1/
2. Aktualizacja Regulaminu serwisu PBN
Z dniem 14 kwietnia nastąpi aktualizacja treści Regulaminu serwisu Polska Bibliografia Naukowa.
Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania zapisów Regulaminu do aktualnie funkcjonującej wersji systemu PBN 2.0. Lista zmian jest dostępna pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/109 a nowy Regulamin https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin-PBN-2.0.pdf
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Podpis OPI (29.03.)
2. Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego (5.04.)
3. Obszar Studenci – udostępnione raporty (12.04.)
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1.  Komunikat MEiN i NAWA dotyczący Bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
2023-04-03
MEiN przypomina o obowiązku umieszczania w Bazie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów informacji niezbędnych do uwierzytelnienia dokumentów wydawanych przez uczelnie i instytuty.
Zgodnie z art. 349 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów obejmuje wyraźnie określone dane. Niewłaściwą praktyką instytucji jest umieszczanie niepełnych danych, dlatego Ministerstwo zachęca do zapoznania się z informacjami na stronie Pomocy systemu POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/osoby-upowaznione-do-podpisywania-dokumentow/ oraz do szukania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/osoby-upowaznione/.
2. Zamknięcie sprawozdań GUS za rok 2022
2023-04-06
Sprawozdania GUS za rok 2022 (S-10, S-11, S-12) zostaną zamknięte 17.04.2023. Po tym terminie nie będzie możliwe wysłanie sprawozdania oraz dokonywanie żadnych korekt.
3. Udostępnienie raportu „Raport absolwentów”
2023-04-12
W dniu 12 kwietnia w module Raporty (obszar  Studenci) został udostępniony „Raport absolwentów”, dostępny dla użytkowników posiadających rolę INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD.