logo systemu POLON

Aktualności PBN

1. Wdrożenie wersji 23.4.1
W dniu 6 kwietnia moduł PBN został zaktualizowany do wersji 23.4.1. Opis najważniejszych modyfikacji dostępny jest pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-23-4-1/
2. Aktualizacja Regulaminu serwisu PBN
Z dniem 14 kwietnia nastąpi aktualizacja treści Regulaminu serwisu Polska Bibliografia Naukowa.
Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania zapisów Regulaminu do aktualnie funkcjonującej wersji systemu PBN 2.0. Lista zmian jest dostępna pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/109 a nowy Regulamin https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin-PBN-2.0.pdf