logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Podpis OPI (29.03.)
2. Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego (5.04.)
3. Obszar Studenci – udostępnione raporty (12.04.)