logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Zakończyła się ewaluacja działalności naukowej w latach 2017–2021. Więcej informacji na temat szczegółowych wyników ewaluacji, w tym komentarze, będzie można znaleźć w kwietniowym numerze „Forum Akademickiego”. Kategorie naukowe przyznane w wyniku ewaluacji są dostępne na platformie RAD-on w zestawieniu „Ewaluacja działalności naukowej” https://radon.nauka.gov.pl/dane/ewaluacja-dzialalnosci-naukowej
2. Uniwersytet Jagielloński ponownie liderem w zgłoszeniach do EPO
Jak wynika z opublikowanego 28 marca zestawienia, liczba zgłoszeń złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty badawcze wzrosła w ubiegłym roku o 17,8%. Wśród 10 najaktywniejszych polskich podmiotów zgłaszających patenty aż 9 to uczelnie lub instytuty badawcze. Na pozycję lidera wrócił UJ (20 zgłoszeń). Politechnika Śląska zajmuje ex aequo z AGH drugie miejsce (po 18 zgłoszeń). Wiodącą dziedziną wśród zgłoszeń z Polski są technologie medyczne (55). Na kolejnych miejscach uplasowały się produkty farmaceutyczne (40) oraz transport (39). Największą dynamikę wzrostu zanotowała biotechnologia (+362,5% i 37 zgłoszeń). Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/uniwersytet-jagiellonski-ponownie-liderem-w-zgloszeniach-do-epo/
logo systemu POLON

Aktualności JSA

W dniu 22 marca na środowisko testowe (JSA DEMO) wdrożona została aktualizacja do wersji 2.10.0. W związku ze zmianami obejmującymi dokumentację REST API i zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-10-na-srodowisku-testowym-jsa/
logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

13.04.2023 godz. 9:30 Moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów
17.04.2023 godz. 9:30 Moduł Patenty i prawa ochronne
20 i 28.04.2023 godz. 9:30 Moduł Projekty naukowe
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

Nowe dyscypliny i zmiana nazw dyscyplin w oświadczeniach o dyscyplinie i zaliczeniu do liczby N (6.03.2023)
Objaśnienia do sprawozdań z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2022 (9.03.2023)
Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego – Dane postępowania (10.03.2023)
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 9 marca na produkcyjną wersję systemu POL-on został wdrożony formularz sprawozdawczy  z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2022. Formularz jest dostępny w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. Termin złożenia sprawozdania 31 marca.
Więcej informacji znajduje się na stronach Pomocy systemu POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdanie-z-wykorzystania-srodkow-funduszu-stypendialnego/
2.  Przedłużenie możliwości edycji studiów po wprowadzeniu daty obrony lub skreślenia studenta
2023-03-09
Zgodnie z decyzją MEiN tymczasowe wyłączenie blokady edycji studiów po wprowadzeniu daty ukończenia studiów lub daty skreślenia zostało przedłużone do 30 września 2023 r. Po przywróceniu blokady edycji, każda zmiana danych studiów po wprowadzeniu daty obrony lub skreślenia wymagać będzie zgody MEiN.
3.  Informacja o kategoriach naukowych przyznanych w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021
2023-03-24
Kategorie naukowe przyznane w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 są dostępne w systemie POL-on w module „Instytucje” w zakładce Działalność naukowa oraz na platformie RAD-on w zestawieniu „Ewaluacja działalności naukowej” https://radon.nauka.gov.pl/dane/ewaluacja-dzialalnosci-naukowej
4.  Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 (1.55.0)
2023-03-28
W dniu 28 marca została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0. (1.55.0). Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-1-55-0/494211