logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

Nowe dyscypliny i zmiana nazw dyscyplin w oświadczeniach o dyscyplinie i zaliczeniu do liczby N (6.03.2023)
Objaśnienia do sprawozdań z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2022 (9.03.2023)
Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego – Dane postępowania (10.03.2023)