logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 9 marca na produkcyjną wersję systemu POL-on został wdrożony formularz sprawozdawczy  z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2022. Formularz jest dostępny w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. Termin złożenia sprawozdania 31 marca.
Więcej informacji znajduje się na stronach Pomocy systemu POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdanie-z-wykorzystania-srodkow-funduszu-stypendialnego/
2.  Przedłużenie możliwości edycji studiów po wprowadzeniu daty obrony lub skreślenia studenta
2023-03-09
Zgodnie z decyzją MEiN tymczasowe wyłączenie blokady edycji studiów po wprowadzeniu daty ukończenia studiów lub daty skreślenia zostało przedłużone do 30 września 2023 r. Po przywróceniu blokady edycji, każda zmiana danych studiów po wprowadzeniu daty obrony lub skreślenia wymagać będzie zgody MEiN.
3.  Informacja o kategoriach naukowych przyznanych w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021
2023-03-24
Kategorie naukowe przyznane w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 są dostępne w systemie POL-on w module „Instytucje” w zakładce Działalność naukowa oraz na platformie RAD-on w zestawieniu „Ewaluacja działalności naukowej” https://radon.nauka.gov.pl/dane/ewaluacja-dzialalnosci-naukowej
4.  Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 (1.55.0)
2023-03-28
W dniu 28 marca została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0. (1.55.0). Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-1-55-0/494211