logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Zakończyła się ewaluacja działalności naukowej w latach 2017–2021. Więcej informacji na temat szczegółowych wyników ewaluacji, w tym komentarze, będzie można znaleźć w kwietniowym numerze „Forum Akademickiego”. Kategorie naukowe przyznane w wyniku ewaluacji są dostępne na platformie RAD-on w zestawieniu „Ewaluacja działalności naukowej” https://radon.nauka.gov.pl/dane/ewaluacja-dzialalnosci-naukowej
2. Uniwersytet Jagielloński ponownie liderem w zgłoszeniach do EPO
Jak wynika z opublikowanego 28 marca zestawienia, liczba zgłoszeń złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty badawcze wzrosła w ubiegłym roku o 17,8%. Wśród 10 najaktywniejszych polskich podmiotów zgłaszających patenty aż 9 to uczelnie lub instytuty badawcze. Na pozycję lidera wrócił UJ (20 zgłoszeń). Politechnika Śląska zajmuje ex aequo z AGH drugie miejsce (po 18 zgłoszeń). Wiodącą dziedziną wśród zgłoszeń z Polski są technologie medyczne (55). Na kolejnych miejscach uplasowały się produkty farmaceutyczne (40) oraz transport (39). Największą dynamikę wzrostu zanotowała biotechnologia (+362,5% i 37 zgłoszeń). Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/uniwersytet-jagiellonski-ponownie-liderem-w-zgloszeniach-do-epo/