logo systemu POLON

Aktualności JSA

W dniu 22 marca na środowisko testowe (JSA DEMO) wdrożona została aktualizacja do wersji 2.10.0. W związku ze zmianami obejmującymi dokumentację REST API i zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-10-na-srodowisku-testowym-jsa/