logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1.  Komunikat MEiN i NAWA dotyczący Bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
2023-04-03
MEiN przypomina o obowiązku umieszczania w Bazie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów informacji niezbędnych do uwierzytelnienia dokumentów wydawanych przez uczelnie i instytuty.
Zgodnie z art. 349 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów obejmuje wyraźnie określone dane. Niewłaściwą praktyką instytucji jest umieszczanie niepełnych danych, dlatego Ministerstwo zachęca do zapoznania się z informacjami na stronie Pomocy systemu POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/osoby-upowaznione-do-podpisywania-dokumentow/ oraz do szukania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/osoby-upowaznione/.
2. Zamknięcie sprawozdań GUS za rok 2022
2023-04-06
Sprawozdania GUS za rok 2022 (S-10, S-11, S-12) zostaną zamknięte 17.04.2023. Po tym terminie nie będzie możliwe wysłanie sprawozdania oraz dokonywanie żadnych korekt.
3. Udostępnienie raportu „Raport absolwentów”
2023-04-12
W dniu 12 kwietnia w module Raporty (obszar  Studenci) został udostępniony „Raport absolwentów”, dostępny dla użytkowników posiadających rolę INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD.