logo systemu POLON

Aktualności POL-on

  1. W dniu 20 kwietnia w module Raporty (obszar Studenci) został udostępniony raport „Raport studentów skreślonych”. Proces generowania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-sciezka-pracy/
  2. W module Kierunki studiów zostały zaktualizowane współczynniki kosztochłonności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz.U. 2023 poz. 777). Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-wspolczynnik-kosztochlonnosci/