URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można wykonać test, aby porównać wartości dla co najmniej dwóch pomiarów tej samej wielkości.
Aby wykonać test wielu zmiennych zależnych (wyszukanych w co najmniej dwóch krokach scenariusza) należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy wybrać siódmą opcję, „Porównaj wiele zmiennych zależnych” na liście „Testy istotności” na zakładce „Statystyki”. Pojawi się poniższe okno. W polu „Wybierz zmienne” należy wybrać z listy zmienne wyrażające co najmniej dwa pomiary tej samej wielkości w różnych punktach czasowych.

printscreen

Do wyboru jest jeden z dwóch testów. Podpowiedź, który test należy wybrać można uzyskać klikając na znak zapytania przy nazwie okna.

printscreen

Test ANOVA dla pomiarów powtarzanych należy zaznaczyć, jeśli testowane zmienne mają rozkład normalny. Po kliknięciu przycisku „Porównaj” pojawi się tabela. Wyliczone wartości mają następujące znaczenie: Mean – średnia (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe (ang. standard deviation), N – liczba kompletnych przypadków, df Beetwen Groups – liczba stopni swobody międzygrupowych, df Within Groups – liczba stopni swobody wewnątrzgrupowych, F – wartość statystyki testowej F, p – wartość p. Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

Jeżeli różnica testowanych zmiennych zależnych nie ma rozkładu normalnego, to należy wykonać test ANOVA Friedmana. W tabeli znajdują się wyliczone wartości: MED – mediana (ang. median), Q1 – pierwszy kwartyl (ang. lower quartile), Q3 – trzeci kwartyl (ang. upper quartile), N – liczba kompletnych przypadków, df Between Groups – liczba stopni swobody międzygrupowych, Q – wartość statystyki testowej Q, p – wartość p.

printscreen

Sposób porównania wielu zmiennych zależnych wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/wiele_zmiennych.html.