ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 2/2023

Komunikat Nr 2/2023
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 17 listopada 2023 r.

 

Dotyczy: miejsca składania formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę miejsc, do których należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 • Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114
 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze III piętro pok. 306
 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  Medyków 18, 40-752 Katowice Parter pok. 205
 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  Jedności 8, 41-200 Sosnowiec Parter pok. 8 (Sekretariat Dziekana)
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  Medyków 12, 40-752 Katowice, III piętro pok. 3
 • Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  Piekarska 18, 41-902 Bytom, Parter pok. 04

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów zgłoszenia należy składać w terminie od 20 listopada 2023 r. do 22 listopada 2023 r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało one dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM