ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2023

Komunikat Nr 1/2023
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 17 listopada 2023 r.


Dotyczy: wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

działając w oparciu o § 14 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028  wyznaczam następujące terminy:

20 listopada 2023 r. – wysłanie informacji na służbowe adresy poczty elektronicznej do grup
w domenie @sum.edu.pl o możliwości oddania głosu za pomocą systemu informatycznego,

1 grudnia 2023 r. – ostateczny termin na dokonanie przez pracowników zgłoszenia woli otrzymania kodu, a tym samym oddania głosu za pomocą systemu informatycznego

Podkreślam, że niedokonanie zgłoszenia w terminie do 1 grudnia 2023 r. wyłącza możliwość wygenerowania kodu na odległość. W tym przypadku wyborca uprawniony jest wyłącznie do pobrania kodu w punktach wyborczych.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM

Do wiadomości: Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM