URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby w kolejnych krokach scenariusza wyszukać wyniki badań w porządku chronologicznym ich wykonywania i skorzystać z opcji „Minimalna liczba wyników”, to istotne jest użycie wiązania wstecz z datą wykonania badania oraz ustawienie sortowania w tej kolumnie.

W przykładzie w kroku pierwszym zostały wyszukane hospitalizacje z rozpoznaniem w hospitalizacji „I50.0 Niewydolność serca zastoinowa”. W drugim kroku wyszukano badanie sodu z „Minimalną liczbą wyników” ustawioną na 1. W trzecim kroku ponownie zadano wyszukanie wyników badań sodu ustawiając „Minimalną liczbą wyników” na 0, by w wyszukanych danych pozostały wszystkie hospitalizacje z kroku drugiego.

obraz dekoracyjny

Aby dodać wiązanie wstecz należy kliknąć na ikonę „łańcucha” z lewej strony pozycji „Data wykonania” na kafelku „Badanie (LAB)”. W oknie „Filtry – Data wykonania” z listy „Wskaż wiązania do poprzednich kroków” należy wybrać „Data badania – Krok nr 2”. Pojawi się kolejna lista „Wybierz operator”, z której należy wybrać „większy”, aby data wykonania badania w kroku trzecim była większa od daty badania z kroku drugiego. Należy kliknąć przyciski „Dodaj” i „Zapisz”.

obraz dekoracyjny

Aby ustawić sortowanie rosnące należy kliknąć na ikonie „koła zębatego” na górze kafelka „Badanie (LAB)” opisanej „Ustawienia grupowania wyników”. Otworzy się okno „Grupowanie wyników dla bieżącego kroku”. Należy kliknąć „Sortowanie wyników” i z listy „Wybierz sortowanie” wybrać „Data badania”. Domyślnie jest ustawione sortowanie rosnące. Należy kliknąć przyciski „Dodaj” i „Zapisz”. Opisane sortowanie dotyczy tylko wartości w obrębie pojedynczej komórki z danymi wielokrotnymi.

obraz dekoracyjny

W oknie scenariusza będzie widoczne dodanie wiązania wstecz w kroku trzecim. Nowy kafelek pojawi się z lewej strony kafelka „Badanie (LAB)”. Informację o sortowaniu można znaleźć w oknie jego dodawania albo po kliknięciu niebieskiego linku „Wyświetl wszystkie kroki” i odszukaniu opisu kroku trzeciego.

obraz dekoracyjny

Po kliknięciu przycisku „Podgląd danych” można zobaczyć wynik badania sodu z kroku drugiego i trzeciego. W panelu kolumn zostały zaznaczone w kroku drugim kolumny pokazujące wartości ze wszystkich znalezionych dokumentów. Po kliknięciu wiersza tabeli wynikowej, który w kolumnie z danymi wielokrotnymi ma szary kwadrat z liczbą rekordów, można sprawdzić, że w kroku trzecim została odszukana wartość kolejnego badania w trakcie hospitalizacji po badaniu z kroku drugiego.

obraz dekoracyjny