Czynności administracyjne w systemie EOD

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W trakcie pracy nad scenariuszem można wyłączyć wyszukiwanie danych zmieniając stan suwaka z „Wyszukaj” na „Przerwij”. Suwak jest pierwszym elementem z prawej strony na pasku u góry ekranu.

PRINT SCREEN

Aby wyłączyć wyszukiwanie danych należy kliknąć w suwak. Ponowne kliknięcie przywróci poprzedni stan.

PRINT SCREEN

Na bieżącej zakładce przeglądarki użytkownik może zmienić domyślne ustawienie zapisywania scenariusza, czyli automatycznie, co zmianę dokonaną w bieżącym kroku. W tym celu należy kliknąć na ikonę „zębatego koła” w prawym górnym rogu. Po umieszczeniu kursora nad ikoną pojawi się opis „Ustawienia”.

Aby zmienić ustawienie należy kliknąć w białe pole z lewej strony wybranej opcji. Pierwsza z opcji zapisu „ręczny, wykonywany przez użytkownika” spowoduje, że zapisanie kroku nastąpi dopiero po kliknięciu ikony „dyskietki” w prawym dolnym rogu okna scenariusza. Zmiana ustawienia dotyczy tylko bieżącej zakładki przeglądarki i jest aktywna do czasu odświeżenia strony. Powrót do domyślnego ustawienia nastąpi także, gdy użytkownik będzie edytował kroki scenariusza po wybraniu „Wyświetl wszystkie kroki” i kliknięciu przycisku „Edytuj krok”.

PRINT SCREEN

Czas bezczynności w systemie URPM jest ustawiony na 15 minut. Po tym czasie pojawi się poniższy komunikat. Jeśli użytkownik nie kliknie przycisku „Przedłuż sesję” zostanie wylogowany z systemu.

PRINT SCREEN

logo systemu POLON

Aktualności MEiN

1. Nawigator Edukacji – czyli zaawansowana wyszukiwarka studiów bazująca na ankiecie wypełnianej przez uczelnie w systemie POL-on. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nawigator-edukacji–zachecamy-uczelnie-do-wypelnienia-ankiety-w-serwisie-pol-on
2. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych