logo systemu POLON

Aktualności MEiN

1. Nawigator Edukacji – czyli zaawansowana wyszukiwarka studiów bazująca na ankiecie wypełnianej przez uczelnie w systemie POL-on. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nawigator-edukacji–zachecamy-uczelnie-do-wypelnienia-ankiety-w-serwisie-pol-on
2. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Powstanie kompleksowy krajowy system publikacji naukowych
2023-08-04
Porozumienie pomiędzy OPI a ICM UW zawarto 2 sierpnia w Warszawie. Jego głównym celem jest długoterminowa współpraca partnerów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Oprócz inicjatyw naukowych, zaplanowano działania na rzecz integracji i rozbudowy systemów OPI i ICM UW, które działają w obszarze otwartej nauki i komunikacji naukowej. Obie jednostki zadeklarowały także podjęcie współpracy w celu utworzenia kompleksowego, krajowego systemu publikacji naukowych.
https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/powstanie-kompleksowy-krajowy-system-publikacji-naukowych/
2. Już ponad 10 TB danych w systemie POL-on
2023-08-09
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to największy system publiczny z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce i jeden z największych w Europie.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/juz-ponad-10-tb-danych-w-systemie-pol-on/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

Wdrożenie wersji 23.7.1 oraz 23.7.2
W dniu 26 czerwca system PBN został zaktualizowany do wersji 23.7.1., a w dniu 19 lipca do wersji 23.7.2.
Wykaz najważniejszych modyfikacji znajduje się na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/ostatnie-wdrozenia-w-pbn/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Moduł Centralnego Logowania – logowanie do konta za pomocą dwuetapowego uwierzytelniania (19.07.)
2. Ankieta – rekrutacja na kierunki studiów 2024/2025 (28.07.)