logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Powstanie kompleksowy krajowy system publikacji naukowych
2023-08-04
Porozumienie pomiędzy OPI a ICM UW zawarto 2 sierpnia w Warszawie. Jego głównym celem jest długoterminowa współpraca partnerów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Oprócz inicjatyw naukowych, zaplanowano działania na rzecz integracji i rozbudowy systemów OPI i ICM UW, które działają w obszarze otwartej nauki i komunikacji naukowej. Obie jednostki zadeklarowały także podjęcie współpracy w celu utworzenia kompleksowego, krajowego systemu publikacji naukowych.
https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/powstanie-kompleksowy-krajowy-system-publikacji-naukowych/
2. Już ponad 10 TB danych w systemie POL-on
2023-08-09
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to największy system publiczny z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce i jeden z największych w Europie.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/juz-ponad-10-tb-danych-w-systemie-pol-on/