logo systemu POLON

Aktualności PBN

Wdrożenie wersji 23.7.1 oraz 23.7.2
W dniu 26 czerwca system PBN został zaktualizowany do wersji 23.7.1., a w dniu 19 lipca do wersji 23.7.2.
Wykaz najważniejszych modyfikacji znajduje się na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/ostatnie-wdrozenia-w-pbn/