logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Moduł Centralnego Logowania – logowanie do konta za pomocą dwuetapowego uwierzytelniania (19.07.)
2. Ankieta – rekrutacja na kierunki studiów 2024/2025 (28.07.)