logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Wzmocnienie ochrony konta MCL
2023-07-19
Od 19 lipca można skorzystać z dwuetapowego logowania do swojego konta w Module Centralnego Logowania (MCL).
Dwuetapowe logowanie jest funkcjonalnością nieobowiązkową. Wymaga pobrania i konfiguracji dodatkowej aplikacji generującej kody z kontem MCL. Włączenie dwuetapowego logowania zmieni sposób uwierzytelniania we wszystkich systemach OPI PIB wymagających logowania MCL.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/modul-centralnego-logowania-logowanie-do-konta-za-pomoca-dwuetapowego-uwierzytelniania/
2. Zmiany na zestawieniu przyznanych kategorii naukowych
2023-08-01
Zgodnie z ustaleniami z MEiN, w zestawieniu przyznanych kategorii naukowych w module Instytucje w przypadku dyscyplin o zmienionej nazwie, wyświetlana jest obecnie aktualna nazwa dyscypliny dla przyznanej kategorii. Analogicznie poprawka została wykonana w zestawieniu dostępnym na platformie RAD-on.