logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Powstanie kompleksowy krajowy system publikacji naukowych
2023-08-04
Porozumienie pomiędzy OPI a ICM UW zawarto 2 sierpnia w Warszawie. Jego głównym celem jest długoterminowa współpraca partnerów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Oprócz inicjatyw naukowych, zaplanowano działania na rzecz integracji i rozbudowy systemów OPI i ICM UW, które działają w obszarze otwartej nauki i komunikacji naukowej. Obie jednostki zadeklarowały także podjęcie współpracy w celu utworzenia kompleksowego, krajowego systemu publikacji naukowych.
https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/powstanie-kompleksowy-krajowy-system-publikacji-naukowych/
2. Już ponad 10 TB danych w systemie POL-on
2023-08-09
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to największy system publiczny z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce i jeden z największych w Europie.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/juz-ponad-10-tb-danych-w-systemie-pol-on/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

Wdrożenie wersji 23.7.1 oraz 23.7.2
W dniu 26 czerwca system PBN został zaktualizowany do wersji 23.7.1., a w dniu 19 lipca do wersji 23.7.2.
Wykaz najważniejszych modyfikacji znajduje się na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/ostatnie-wdrozenia-w-pbn/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Moduł Centralnego Logowania – logowanie do konta za pomocą dwuetapowego uwierzytelniania (19.07.)
2. Ankieta – rekrutacja na kierunki studiów 2024/2025 (28.07.)
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Wzmocnienie ochrony konta MCL
2023-07-19
Od 19 lipca można skorzystać z dwuetapowego logowania do swojego konta w Module Centralnego Logowania (MCL).
Dwuetapowe logowanie jest funkcjonalnością nieobowiązkową. Wymaga pobrania i konfiguracji dodatkowej aplikacji generującej kody z kontem MCL. Włączenie dwuetapowego logowania zmieni sposób uwierzytelniania we wszystkich systemach OPI PIB wymagających logowania MCL.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/modul-centralnego-logowania-logowanie-do-konta-za-pomoca-dwuetapowego-uwierzytelniania/
2. Zmiany na zestawieniu przyznanych kategorii naukowych
2023-08-01
Zgodnie z ustaleniami z MEiN, w zestawieniu przyznanych kategorii naukowych w module Instytucje w przypadku dyscyplin o zmienionej nazwie, wyświetlana jest obecnie aktualna nazwa dyscypliny dla przyznanej kategorii. Analogicznie poprawka została wykonana w zestawieniu dostępnym na platformie RAD-on.