logo systemu POLON

Aktualności JSA

https://jsa-cp.opi.org.pl/aktualnosci/

W dniu 14 września na środowisko testowe została wdrożona nowa wersja 2.13.0.
Wykaz zmian znajduje się na stronie https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-13-0-na-srodowisku-testowym-jsa/