URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można wyszukiwać leki jakie przyjmowali pacjenci. Aby określić przyjęcie jakich leków ma zostać wyszukane, to w kroku scenariusza należy dodać podstawowe kryterium wyszukiwania „Podania leków”. Kryterium można dodać od drugiego kroku.

print screen

Na kafelku nie ma obowiązkowego kryterium i jeśli tak krok zostanie zapisany, wówczas będą wyszukane wszystkie podane leki i użyte materiały niefarmakologiczne, np. strzykawki czy kompresy. Mnogość danych można podejrzeć po znalezieniu pierwszych wyników klikając w prawym górnym rogu na klawisz „Podgląd danych”.

print screen

Aby sprecyzować zapytanie można użyć kryterium filtrowania „Kod leku lub nazwa w słowniku”. W polu należy wprowadzić nazwę leku albo posłużyć się kodem. Możliwe jest wskazanie kodu bazyl (farmaceutycznej bazy danych) albo EAN. W przykładzie wpisano nazwę „BIOTRAKSON” i z listy podpowiedzi wybrano antybiotyk Biotrakson o zawartości 1 g ceftriaksonu.

print screen

W podglądzie danych w panelu kolumn z lewej strony należy odszukać w bieżącym kroku kolumnę „Dawka w podaniu (suma)” i zaznaczyć ją. Wtedy kolumna zostanie dodana do tabeli wynikowej i będzie zawierała pojedynczą wartość dla wiersza tabeli – sumę wszystkich podań wskazanego leku pacjentowi w trakcie hospitalizacji/historii leczenia.

print screen

Wyszukiwanie wyników podań leków zaprezentowano w nagraniu
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz4.html
a kafelek „Podania leków” opisano na stronie
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/kryteria_podstawowe.html#sum-autobind-podania-lekow