URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Tabelę wynikową scenariusza można zapisać w systemie URPM, by móc z niej skorzystać później, np. do analizy zebranych danych w Module Statystycznym. Zapisaną tabelę nazywamy materializacją. Aby w scenariuszu wykonać materializację, scenariusz musi mieć nadany tytuł. W tym celu należy kliknąć w lewym górnym rogu okna scenariusza na niebieski napis „Wprowadź tytuł dla całego wyszukiwania” i wpisać nazwę.

print screnn

Aby utworzyć materializację należy kliknąć na przycisk „Podgląd danych” i na zakładce „Dane” w prawym górnym rogu kliknąć przycisk „Materializacje”.

print screnn

Otworzy się okno „Lista materializacji”, na której będą widoczne wcześniej zlecone materializacje albo lista będzie pusta. Należy kliknąć przycisk „Zleć materializację”.

print screnn

Pojawi się okienko, w którym aby zapisać dane od razu, należy kliknąć przycisk „Teraz”. Można określić godzinę i datę, aby zaplanować wykonanie materializacji we wskazanym czasie i kliknąć przycisk „O określonej porze”. Ostatnią opcją jest przycisk „Po imporcie danych”, aby materializacja została wykonana dopiero wtedy, gdy do systemu zostaną zaimportowane dane z jednego ze szpitali. Po zleceniu materializacji można zamknąć okno „Lista materializacji”.

print screnn

Po zakończeniu materializacji na adres mailowy użytkownika, przypisany do konta w systemie, przyjdzie mail od nadawcy . Przykładowy temat i treść maila zostały przedstawione na poniższym rysunku.

print screnn

Aby otworzyć istniejącą materializację należy kliknąć w prawym górnym rogu głównego okna systemu na ikonę „zwoju papieru” i otworzyć okno ze swoimi scenariuszami. Scenariusze z materializacjami różnią się od pozostałych tym, że z prawej strony kafelka scenariusza znajdują się dwa dodatkowe elementy, lista materializacji „Wybierz materializację” i wyszarzony przycisk „Otwórz materializację”.

print screnn

Po wybraniu materializacji z listy i kliknięciu przycisku „Otwórz materializację” otworzy się scenariusz z danymi zapisanymi w dniu wykonania materializacji. Bez czekania na ponowne wyszukanie danych użytkownik może wykonać potrzebne analizy statystyczne.

Tworzenie materializacji zaprezentowano w nagraniu
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz4.html
i opisano na stronie
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/scenariusze/materializacje.html