URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Od drugiego kroku scenariusza kafelki kryteriów filtrowania mają zamieszczone na górze przyciski do obsługi danych wielokrotnych. W trakcie hospitalizacji albo historii leczenia pacjenta wybrane badanie laboratoryjne czy podanie danego leku mogło wystąpić wielokrotnie i za pomocą przycisków można sprecyzować jakie dane zostaną odszukane.

Aby odszukać pierwsze wystąpienie wybranego zdarzenia medycznego należy kliknąć drugi przycisk od lewej „Pierwszy znaleziony wynik”.
W przykładzie, w pierwszym kroku zadano wyszukanie hospitalizacji pacjenta z określoną datą urodzenia oraz z dowolnym rozpoznaniem w trakcie hospitalizacji z grupy „I50 Niewydolność serca”. Odszukane zostały wszystkie hospitalizacje jednego pacjenta w jednym szpitalu, ale nie są one uporządkowane chronologicznie. W drugim kroku zadano wyszukanie wyniku pierwszego badania sodu.

W tabeli wynikowej są wyniki pierwszego badania sodu w trakcie danej hospitalizacji.

Aby odszukać ostatnie wystąpienie wybranego zdarzenia medycznego należy kliknąć trzeci przycisk od lewej „Ostatni znaleziony wynik”.
W przykładowym scenariuszu dodano trzeci krok z kafelkiem „Badanie (LAB)” i wyszukaniem ostatniego badania sodu.

W tabeli wynikowej są wyniki ostatniego badania sodu w trakcie danej hospitalizacji. W trakcie hospitalizacji o numerze porządkowym 1 i 2 badanie sodu wykonano tylko raz, bo wyniki oraz daty pierwszego i ostatniego badania są takie same (rysunki 3 i 5).

Dla porównania w kolejnym scenariuszu w pierwszym kroku zadano wyszukanie pacjenta z dowolnym rozpoznaniem z grupy „I50 Niewydolność serca”. Wskazano tego samego pacjenta co w poprzednim przykładzie dodając warunek na datę urodzenia. W drugim kroku odszukano pierwsze badanie sodu a w trzecim ostatnie badanie sodu. Dane są wyszukiwane w całym przebiegu leczenia pacjenta w danym szpitalu i pokrywają się w tym przypadku z pierwszym badaniem sodu w trakcie pierwszej hospitalizacji z wskazanym rozpoznaniem i ostatnim badaniem sodu w trakcie ostatniej hospitalizacji pacjenta.

Wszystkie przyciski zarządzania danymi wielokrotnymi opisano na stronie
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/operatory_logiczne.html#zarzadzanie-danymi-wielokrotnymi

Zastosowanie przycisków „Pierwszy znaleziony wynik” i „Ostatni znaleziony wynik” zaprezentowano w nagraniu ”Scenariusz 2 – żółtaczka noworodków”
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz2.html