Komunikat Komisji ds. Nagród

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Uchwały Nr 20/2021 z dnia 24.03.2021 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich z późn. zm. uprzejmie informujemy, że formularze dotyczące nagród za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne dostępne są pod linkiem:

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie nagrody w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw) składane będą elektronicznie poprzez stronę  https://spn.sum.edu.pl (Dostęp z sieci Uczelni lub przez usługę Zdalnej Pracy).

W roku bieżącym program został zmodyfikowany. Główna zmiana dotyczy integracji programu z bazą danych bibliometrycznych Biblioteki SUM, co znacznie usprawni proces wypełniania wniosków.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Komisji ds. Nagród na adres e-mail , ponadto pracownicy Działu Organizacyjno-Prawnego będą dla Państwa dostępni pod nr tel. (32) 208 35 12 w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących wypełniania elektronicznych formularzy.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2023 r.

 

Z poważaniem

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachprof. dr hab. n . med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachprof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała