Informacja dotycząca zasiłku opiekuńczego (druk Z-15A i Z-15B)

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie znak: 060000.601.00553.2023-ZAS oraz zmianą interpretacji przepisów dotyczących ustalenia uprawnień do zasiłku opiekuńczego, uprzejmie informuję że wypłata zasiłku opiekuńczego dokonywana będzie od 1 marca 2023 r. wyłącznie na podstawie Wniosku o zasiłek opiekuńczy (druk Z-15A i Z-15B), o którym mowa w § 27 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r., a nie na podstawie przekazanego do Uczelni druku L-4.

Tym samym prawo do zasiłku opiekuńczego – zgodnie z interpretacją ZUS – winno być ustalane przez SUM za dni o które Pracownik wnioskuje, a nie za dni które zostały wskazane w zwolnieniu lekarskim.

W związku z powyższym, pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie w związku z opieką nad dzieckiem bądź chorym członkiem rodziny, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych druku Z-15 A (Wniosek o zasiłek opiekuńczy
z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem) lub Z-15B (Wniosek o zasiłek opiekuńczy
z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny). Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej ZUS, lub w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych.

Brak złożenia w/wym. Wniosku skutkować będzie brakiem wypłaty zasiłku opiekuńczego, przy jednoczesnym potrąceniu z wynagrodzenia pracownika dni nieobecności, wskazanych w zwolnieniu (druku L-4) wystawionym przez lekarza.