Modernizacja Sali ćwiczeń Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18

ZADANIE

Modernizacja Sali ćwiczeń Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18

OPIS

Wykonawca:  DOMAR Krystian Góra

Termin realizacji: 17.02.2022r. – 04.04.2023r.

Celem bezpośrednim zadania była modernizacja i remontu Sali edukacyjnej na potrzeby stworzenia jednej z największych i najnowocześniejszych Sal dydaktyki mikroskopowej w Polsce. Cel ten został zrealizowany poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu umożliwiającego przesyłanie obrazu z kamery mikroskopu (i z monitora komputera) obsługiwanego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia do monitorów na wszystkich lub wybranych stanowiskach studenckich. Unikalne dla systemu jest zastosowanie zestawu dwóch urządzeń, które pozwalają na jednoczesne prowadzenie zajęć dla 5 grup studentów (grupy 12-sto osobowe) przez pięciu nauczycieli.

W ramach ww. zadania inwestycyjnego zostały wykonane nw prace/roboty:

  • budowlane
  • instalacje elektryczne
  • instalacje niskoprądowe
  • wyposażenie meblowe

Wartość zadania : 946 510,57 zł brutto

Zadanie płatne ze środków Subwencji Ministerstwa Zdrowia.

 

FOTOGRAFIE Z REALICJI PRAC:


EFEKT KOŃCOWY:

REMONT:

STAN WYJŚCIOWY: