Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Medyków 12 w Katowicach – Ligocie

ZADANIE

Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Medyków 12 w Katowicach – Ligocie

OPIS

W zakres zadania inwestycyjnego wchodziło m.in.:

  • wykonanie robót dociepleniowych
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją
  • wymiana instalacji c.o.-źródło ciepła oraz wymiennikownia
  • montaż kolektorów słonecznych
  • montaż instalacji fotowoltaicznej dla produkcji energii elektrycznej do wykorzystania głównie dla potrzeb własnych budynków ZTM

Wartość inwestycji: 3 018 339,12zł brutto

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

FOTOGRAFIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC