Zgodnie z decyzją JM Rektora czas pracy w dniu 30.06.2023 r. został ustalony do godziny 14:00.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, ze w związku z organizacją „Pikniku dla zdrowia” z okazji 75 lat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, aby umożliwić wszystkim pracownikom Uczelni uczestnictwo w tym wydarzeniu, zgodnie z decyzją JM Rektora czas pracy w dniu 30.06.2023 r. został ustalony do godziny 14:00.

 


Dane wysyłającego:
Beata Urbańczyk