logo systemu POLON

Aktualności JSA

W dniu 1 czerwca po dwutygodniowej karencji w wersji demo JSA na środowisko produkcyjne została wdrożona aktualizacja do wersji 2.11.0. Opis zmian znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/inne/nowa-wersja-systemu-2-11-0-na-srodowisku-produkcyjnym-jsa/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Rejestracja projektów z dwuetapową procedurą wnioskowania (19.05.)
2. Obszar Studenci – udostępnione raporty (24.05.)
3. Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów – statusy i dostępne akcje (25.05.)
4. Obszar Dane finansowe – udostępnione raporty (26.05.)

logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Wyświetlanie informacji o przyznanych kategoriach dla dyscyplin o zmienionej nazwie
2023-05-22
W systemie POL-on oraz RAD-on na zestawieniu dotyczącym przyznanych kategorii naukowych, przy przyznanej kategorii wyświetlana jest zawsze nazwa dyscypliny zgodna z nazwą widniejącą w decyzji o nadaniu kategorii.
2. Udostępnienie raportu „Raport o błędach walidacji”
2023-05-24
W dniu 23 maja w module Raporty (obszar Studenci) został udostępniony „Raport o błędach walidacji”, ukazujący dane wymagające weryfikacji. Proces generowania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-sciezka-pracy/