logo sum

Zgodnie z decyzją JM Rektora czas pracy w dniu 30.06.2023 r. został ustalony do godziny 14:00.

INFORMACJA Uprzejmie informuję, ze w związku z organizacją…