logo systemu POLON

Aktualności PBN

  1. Wdrożenie wersji 23.8.1
    W dniu 24 sierpnia system PBN został zaktualizowany do wersji 23.8.1.
    Wykaz najważniejszych modyfikacji znajduje się na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-23-8-1/
  2. W dniu 31 sierpnia w systemie PBN został wdrożony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17.07.2023 r.