W imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zachęcamy uczestników PPK do aktywnego korzystania z serwisu inPZU.

Zaloguj się i sprawdź stan swoich oszczędności w PPK
Zapoznaj się z instrukcją logowania do serwisu inPZU kliknij tu.

http://emeryturappk.pzu.pl/_fileserver/item/1514431
Obejrzyj  film instruktażowy o logowaniu. W tym celu kliknij tu.

http://youtu.be/7xDAZsJDhno

W serwisie inPZU możesz również:

  • wskazać lub zmienić osoby uprawnione,
  • złożyć zlecenia dotyczące m. in. zwrotu, wypłaty transferowej, wypłaty po 60. r.ż.,
  • sprawdzić historię zleceń,
  • pobrać okresowe potwierdzenia stanu rachunku,
  • zapoznać się z treścią umowy o prowadzenie PPK.

Dane wysyłającego:
Beata Wiktorowicz