Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje o możliwości otrzymania voucherów do Baśniowego Lasu Świętego Mikołaja w Inwałdzie. Vouchery upoważniają posiadaczy do zakupu biletów w kasie Baśniowego Lasu (kasa B) w terminie do 28 lutego 2024 r. w cenie 29,00 zł od osoby.

Zapisy na vouchery dla pracowników i członków ich rodzin odbywać się będą drogą mailową pod adresem: oraz telefoniczną: 32 208 35 24 w terminie do 08.12.2023 r., natomiast o terminie ich odbioru poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.

Jednocześnie informujemy, że Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych zajmuje się wyłącznie przekazaniem voucherów zainteresowanym osobom.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://parkswiatmarzen.pl/basniowy-las/

plakat