logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. ELA – nowe dane
W związku z nasilonym zainteresowaniem uczelni problematyką przejścia między studiami pierwszego i drugiego stopnia eksperci z OPI-PIB wzbogacili system ELA o nowe funkcje, które są dostępne od 16 listopada. Poszerzony zakres analiz będzie szczególnie pomocny dla władz uczelni, które mogą wykorzystać otrzymane wyniki w swojej działalności zarządczej.
https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/dlaczego-maleje-liczba-studentow-na-studiach-magisterskich/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/maleje-liczba-studentow-na-studiach-magisterskich-ela-wie-dlaczego
2. Nowy portal Ludzie Nauki
MEiN uruchomiło projekt Ludzie Nauki. Nowy portal ma na jednej platformie zgromadzić informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Projekt jest realizowany przez OPI_PIB na zlecenie Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN.  Portal będzie prezentował osiągnięcia nie tylko obecnie aktywnych pracowników naukowych, lecz także sylwetki najwybitniejszych postaci polskiej nauki z przeszłości. Profil zostanie założony każdej osobie, która: złożyła oświadczenie o pracy naukowej, ubiega się o stopień doktora, jest zatrudniona w polskiej uczelni lub innej instytucji naukowej i posiada przynajmniej jedno zarejestrowane osiągnięcie w systemie POL-on. Portal ma przede wszystkim służyć promocji polskiej nauki, ale też wyborom recenzentów prac dyplomowych, postępowań awansowych i finansowania grantów. Może być także wykorzystywany przy ewaluacji i naliczaniu subwencji.
Plan prac nad projektem – XI.2023 publikacja strony informacyjnej projektu https://ludzie-nauki.edukacja.gov.pl/ , XII.2023 tworzenie profili naukowców, IV.2024 udostępnienie  pierwszej wersji profili z publikacjami i możliwością tworzenia CV naukowca, XII.2024 – dodanie kolejnych funkcji (projekty, patenty) i dalszy rozwój portalu.
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/mein-uruchamia-najwieksza-baze-danych-o-polskiej-nauce/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/portal-ludzie-nauki-mein-uruchamia-najwieksza-baze-danych-o-polskiej-nauce
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C99385%2Cszef-mein-uruchamiamy-portal-ludzie-nauki-baze-o-polskich-naukowcach.html
https://opi.org.pl/premiera-portalu-ludzie-nauki/
3. Prawnicy z PAN rekomendują zmiany w procedurze ustalania wykazu czasopism
Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN określiło w komunikacie z 3 listopada 2023 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-03-listopada-2023-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
Komitet Nauk Prawnych PAN rekomenduje wprowadzenie zmian w procedurze ustalania urzędowego wykazu czasopism https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/prawnicy-z-pan-rekomenduja-zmiany-w-procedurze-ustalania-wykazu-czasopism/