ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat nr 2 z 2024 r.

Komunikat Nr 2/2024

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dotyczy: rekomendacji Kandydatów na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2024-2028

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w terminie określonym Kalendarzem Wyborów złożona została  jedna rekomendacje na Rektora tj.:

  •  prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego do Rady Uczelni przez grupę pracowników, o której mowa w § 53 ust. 2 pkt 2 Statutu Uczelni

Uczelniana Komisja Wyborcza przekazuje Rekomendację, zgodnie z właściwością do Rady Uczelni celem jej przekazania przez Przewodniczącego Rady Uczelni Przewodniczącemu Senatu  w związku z § 53 ust. 1 Statutu Uczelni.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM