Do zagospodarowania w SUM – Czytnik mikropłytek SUNRISE

Nazwa urządzenia: Czytnik mikropłytek SUNRISE (numer inwentarzowy: OGM-801-0001/06).
Do aparatu dołączony jest kabel zasilania i oprogramowanie.

Dane do kontaktu:
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu
Katowice, ul. Medyków 18, budynek C2
mail:
tel. 32 208 88 64