logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

  1. Moduł Patenty i prawa ochronne 14.02.2024
  2. Moduł Postępowania awansowe 20.02.2024
  3. Moduł Kierunki studiów 26.02.2024
  4. Moduł Projekty naukowe 27.02.2024