Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami kierowanymi do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, dotyczącymi korekt do złożonych zapotrzebowań na publikacje naukowe, uprzejmie informuję, co następuje.

Z uwagi na fakt, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako jednostka sektora finansów publicznych, jest zobligowany do wydatkowania środków finansowych w sposób gospodarny, rzetelny i celowy, tym samym zapotrzebowania w zakresie opłaty  za publikacje winny być procedowane zgodnie z powyższymi zasadami. Z tychże względów uprzejmie informuję, że korekty do zapotrzebowań / zamówień w powyższym przedmiocie realizowane są wyłącznie w zakresie modyfikacji tytułu publikacji.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy takich aspektów jak: kwota opłaty za publikacje, zmiana składu autorów, punktacji, bądź zmiany czasopisma, składający zapotrzebowanie winien anulować uprzednio złożone zapotrzebowanie i złożyć nowe zapotrzebowanie, którego realizacja będzie podlegała decyzji Władz Uczelni.

Z poważaniem

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Dane wysyłającego:
Michał Opaszowski