ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat nr 6 z 2024 r.

Komunikat Nr 6/2024
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 lutego 2024 r.

 

Dotyczy: Kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2024-2028

 

Informuję, że w terminie określonym Uchwałą Nr 2/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. wpłynęła jedna Kandydatura na Przewodniczącego UKE tj.:

dr hab. n. med. Roberta Wojtyczki, prof. SUM

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ww. Uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej głosowanie na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów rozpoczyna się w dniu 22.02.2024 r. o godz. 10:00, a kończy o godz. 12:00.

Bardzo proszę Państwa Elektorów o udział w głosowaniu.

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM