Wprowadzone przez Marcin Chabior [ECI]

Komunikat w sprawie Ustawy 2.0

Szanowni Państwo Ponownie przypominam, że w styczniu br. na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach utworzono zakładkę pt. Ustawa 2.0 http://sum.edu.pl/pobierz-pliki-ustawa-2-0 W zakładce zamieszczane są informacje dotyczące wdrażania Ustawy 2.0 zarówno w SUM, jak i na poziomie krajowego systemu szkolnictwa wyższego. Zwracam Państwa uwagę na Aktualności w tejże zakładce, gdzie znajdują się ciekawe relacje […]