Wprowadzone przez Marcin Chabior [ECI]

Atak cybernetyczny

Szanowni Państwo, od godzin nocnych z 14/15 stycznia 2023 prowadzony jest wzmożony atak cybernetyczny na wybrane serwery naszego Uniwersytetu. Praca Administratorów skupia się na blokowaniu niepożądanego ruchu sieciowego niemniej jednak możliwe jest spowolnienie pracy wybranych usług, w tym m.in. strony głównej SUM. Prosimy o wyrozumiałość – zdarzenie jest stale monitorowane przez Centrum Informatyki. Kierownik Centrum […]

Komunikat dotyczący komentarzy na fanpage’u „ŚUMemes”

Nawiązując do licznych komentarzy zamieszczonych na fanpagu „ŚUMemes”, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wywołany do odpowiedzi stanowczo podkreśla, że nie popiera zachowań nagannych i nieetycznych nauczycieli akademickich. Niemniej wobec braku zgłaszanych skarg Rektorowi i jego Zastępcom niemożliwym jest przeprowadzenie szczegółowych postępowań wyjaśniających, a wnioski płynące z komentarzy mogą jedynie stanowić źródło informacji o charakterze opiniodawczym. […]

Komunikat Nr 23/2020 UKW

Komunikat Nr 23/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 2020 r. Dotyczy:  wyboru Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowice na kadencję 2020-2024   Szanowni Państwo, Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie […]

Komunikat Nr 22/2020 UKW

Komunikat Nr 22/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2020 r. Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Szanowni Państwo, Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 ust. 1 w związku z § 19 ust. 3 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów […]

KOMUNIKAT JM REKTORA SUM W SPRAWIE WOLONTARIATU PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa SARS CoV-2 służby sanitarno-epidemiologiczne proszą o wsparcie ich działalności podczas wykonywania badań laboratoryjnych. Mając na uwadze, że wśród pracowników SUM jest szereg osób, które wykonują liczne zadania związane z diagnostyką laboratoryjną, zachęcam Państwa do wsparcia służb sanitarno-epidemiologicznych. Jako Społeczność akademicka Uczelni Medycznej jako pierwsi powinniśmy służyć pomocą w […]