logo sum

Pismo odnośnie wyborów 22.10.2019r.

WYBORY

Szanowni Państwo,

Profesorowie i doktorzy habilitowani,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem skierowanym do Państwa
przez JM Rektora i Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej 

PISMO

 


[Przesłano przez: Robert Kubina]

Oświadczenie kandydata UKE
Oświadczenie lustracyjne
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Flagi wielu państw ułożonych tworząc kulę

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO – wyniki VII naboru uzupełniającego

WYNIKI VII NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO  DO UDZIAŁU W KURSACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW SUM W RAMACH PROJEKTU „WELCOME TO SUM”

 

Informujemy, że w wyniku VII naboru dodatkowego online, który trwał od godziny 9:00 dnia 19 września 2019 r. do godziny 13:00 dnia 30 września 2019 r., celem uzupełnienia wolnych miejsc w nw. grupach:

– język specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM- 1 miejsce wolne
– język specjalistyczny dla pracowników administracyjnych (język urzędowy) – 4 miejsca wolne
– Bytom, grupa B2 – 3 miejsca wolne
– Zabrze, grupa A1 – 1 miejsce wolne
– Katowice Ligota, grupa B1 – 1 miejsce wolne
– Katowice Ligota, grupa B2 – 3 miejsca wolne
– Sosnowiec, grupa A2 – 2 miejsca wolne
– Rektorat, grupa A2 – 2 miejsca wolne

poniżej publikujemy uzupełniające listy podstawowe.

UWAGA: Osoby, które figurują na poniższych listach zostaną zakwalifikowane do projektu poprzez złożenie dokumentów projektowych.

Pracownicy znajdujący się na listach otrzymają e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi złożenia dokumentów projektowych.

Poniższe listy są publikowane według numerów ewidencyjnych pracowników. Pracownicy, którzy nie znają bądź nie pamiętają swoich numerów ewidencyjnych są proszeni o kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych.

 

UZUPEŁNIAJĄCE LISTY PODSTAWOWE

Kurs języka angielskiego ogólnego

– ZABRZE

Grupa A1 ZABRZE – uzupełniająca lista podstawowa
L.p. Numer ewidencyjny pracownika
1. 2245

– KATOWICE LIGOTA

Grupa B2 KATOWICE LIGOTA – uzupełniająca lista podstawowa
L.p. Numer ewidencyjny pracownika
1. 3389

 

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

– dla pracowników biblioteki SUM

Specjalistyczny biblioteczny – uzupełniająca lista podstawowa
L.p. Numer ewidencyjny pracownika
1. 51356

– dla pracowników administracyjnych (język urzędowy)

Specjalistyczny administracyjny – uzupełniająca lista podstawowa
L.p. Numer ewidencyjny pracownika
1. 51360
Uwaga

Teatr „Ściana” – 09 listopada 2019

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje
pracowników, emerytów, rencistów SUM
oraz członków ich rodzin
o możliwości zapisów na spektakl

Ściana

który odbędzie się w dniu:

09 listopada 2019 r. o godzinie 19:00

w Teatrze Żelaznym w Katowicach

SZCZEGÓŁY:

 

Jacek Kraft to agent nieruchomości, który z powodzeniem prowadzi zawodową działalność. Pewnego dnia przychodzi do banku, aby wypłacić pieniądze. Nieoczekiwanie pojawiają się kłopoty z realizacją transakcji, a z pozoru błaha sprawa urasta do poważnego problemu. Jacek przestaje być panem własnych pieniędzy… i życia. Zaczyna się ryzykowna gra.

„Ściana” to komedia absurdu, przewrotny i pełen czarnego humoru traktat o współczesnym świecie: pozornej sprawiedliwości, równości i wolności w dobie powszechnej globalizacji.

Spektakl ma obrazować współczesne społeczeństwo, brak równości i sprawiedliwości. Jego siłą jest drugie dno zawierające głębokie przemyślenia dotyczące naszej egzystencji i dzisiejszego świata.

Zapisy przyjmowane będą
od 3 do 7 października 2019 r.
przez Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
osobiście – w pokoju 212,
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24
lub mailowo

Pełen koszt 1 biletu wynosić będzie 30,00 zł,
przy czym wysokość dofinansowania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SUM w Katowicach dla pracownika, emeryta, rencisty oraz członka rodziny stanowi poniższa tabela:

 

Dochód na jedną osobę
w rodzinie
Ściana
Wpłata własna Wpłata za członka rodziny Wpłata własna

+

za członka rodziny

do 2 000,00 zł 9,00 zł 18,00 zł 27,00 zł
2 000,01 zł – 3 500,00 zł 10,50 zł 21,00 zł 31,50 zł
3 500,01 zł – 5 000,00 zł 12,00 zł 24,00 zł 36,00 zł
powyżej 5 000,01 zł 15,00 zł 27,00 zł 42,00 zł

 

Ważne informacje dotyczące zapisów:

  1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach 7:30 – 15:30.
  2. Przez jedno zgłoszenie rozumie się jedną osobę + ew. członek rodziny uprawniony do korzystania z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostający z pracownikiem, emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. współmałżonek, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dzieci współmałżonków).
  3. Zgłaszać można się osobiście lub przez osobę trzecią z zastrzeżeniem, iż jednorazowo można dokonać 1 zgłoszenia. W celu dokonania kolejnego zgłoszenia należy ponownie ustawić się w kolejce lub nawiązać połączenie telefoniczne.

Wpłaty będą przyjmowane od 14 do 18 października 2019 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych
w celu potwierdzenia obecności na liście uczestników.

Termin odbioru biletów zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

 

[Przesłano przez: Beata Mincer]

Flagi wielu państw ułożonych tworząc kulę

PRACOWNICY SUM– rozpoczynamy VII nabór uzupełniający na kursy języka angielskiego

VII NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY będzie trwał od 19 września 2019 r. od godziny 09:00 do 30 września 2019 r. do godziny 13:00)

 

W związku z zainteresowaniem pracowników kursami języka angielskiego prowadzonymi w ramach realizacji projektu Welcome to SUM i wolnymi miejscami w niektórych grupach, ogłaszamy VII nabór uzupełniający do następujących grup:

 

– język specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM- 1 miejsce wolne

– język specjalistyczny dla pracowników administracyjnych (język urzędowy) – 4 miejsca wolne

– Bytom, grupa B2 – 3 miejsca wolne

– Zabrze, grupa A1 – 1 miejsce wolne

– Katowice Ligota, grupa B1 – 1 miejsce wolne

– Katowice Ligota, grupa B2 – 3 miejsca wolne

– Sosnowiec, grupa A2 – 2 miejsca wolne

– Rektorat, grupa A2 – 2 miejsca wolne

 

 

Przypominamy, że w naborze mogą wziąć udział osoby, które są zainteresowane dołączeniem TYLKO do ww. grup oraz spełniają kryteria wynikające z Regulaminu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM) tj. m.in. pracownicy administracyjni i dydaktyczni SUM, którzy w swojej pracy mają bezpośredni kontakt z cudzoziemcami lub z dokumentacją w języku angielskim oraz nie uczestniczyli w innych szkoleniach organizowanych w ramach Projektu.

Osoby, które w ramach obecnej rekrutacji, zostaną przyjęte do udziału w projekcie, dołączą do grup językowych utworzonych w maju br., w związku z tym otrzymają wsparcie projektowe w postaci zmniejszonej ilości zajęć, stąd lektor na pierwszych zajęciach będzie mógł zweryfikować poziom wiedzy nowego kursanta. Niemniej przy zachowaniu odpowiedniej frekwencji, wszystkie osoby, które dołączą do grup w wyniku bieżącej rekrutacji otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Obecnie realizowane kursy językowe będą trwały do grudnia 2019 r. Na stronie projektu, w zakładce Aktualności jest dostępny harmonogram zajęć dla poszczególnych grup – prosimy o zapoznanie się z nim przed uzupełnieniem formularza rekrutacyjnego. Więcej informacji można także uzyskać pod numerem telefonu 32 208 36 57.

VII nabór uzupełniający odbędzie się w okresie: od 19 września 2019 r. od godziny 09:00 do 30 września 2019 r. do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny https://sum.edu.pl/uczelnia/welcome-to-sum#formularz-rekrutacyjny

Będzie on aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

W przypadku kursu języka angielskiego ogólnego dla poziomów A2 – B2, kandydat jest zobowiązany do rozwiązania testu językowego na platformie e-learningowej SUM, do czego niezbędny jest adres email pracownika i hasło.

 

UWAGA – pracownicy nieposiadający służbowego e-maila są proszeni o skontaktowanie się z Centrum Informatyki i Informatyzacji.

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu https://sum.edu.pl/uczelnia/welcome-to-sum#dokumenty.

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

zegar w stylu retro

Informacja 16.08.2019r.

Uprzejmie informuję, że w związku z organizacją roku akademickiego 2018/2019 i przypadającymi na okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 29.09.2019 r. wakacjami letnimi (zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2018 oraz 94/2018 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 dla studentów  i doktorantów Uczelni), decyzją JM Rektora dzień 16 sierpnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]