logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. ELA – nowe dane
W związku z nasilonym zainteresowaniem uczelni problematyką przejścia między studiami pierwszego i drugiego stopnia eksperci z OPI-PIB wzbogacili system ELA o nowe funkcje, które są dostępne od 16 listopada. Poszerzony zakres analiz będzie szczególnie pomocny dla władz uczelni, które mogą wykorzystać otrzymane wyniki w swojej działalności zarządczej.
https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/dlaczego-maleje-liczba-studentow-na-studiach-magisterskich/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/maleje-liczba-studentow-na-studiach-magisterskich-ela-wie-dlaczego
2. Nowy portal Ludzie Nauki
MEiN uruchomiło projekt Ludzie Nauki. Nowy portal ma na jednej platformie zgromadzić informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Projekt jest realizowany przez OPI_PIB na zlecenie Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN.  Portal będzie prezentował osiągnięcia nie tylko obecnie aktywnych pracowników naukowych, lecz także sylwetki najwybitniejszych postaci polskiej nauki z przeszłości. Profil zostanie założony każdej osobie, która: złożyła oświadczenie o pracy naukowej, ubiega się o stopień doktora, jest zatrudniona w polskiej uczelni lub innej instytucji naukowej i posiada przynajmniej jedno zarejestrowane osiągnięcie w systemie POL-on. Portal ma przede wszystkim służyć promocji polskiej nauki, ale też wyborom recenzentów prac dyplomowych, postępowań awansowych i finansowania grantów. Może być także wykorzystywany przy ewaluacji i naliczaniu subwencji.
Plan prac nad projektem – XI.2023 publikacja strony informacyjnej projektu https://ludzie-nauki.edukacja.gov.pl/ , XII.2023 tworzenie profili naukowców, IV.2024 udostępnienie  pierwszej wersji profili z publikacjami i możliwością tworzenia CV naukowca, XII.2024 – dodanie kolejnych funkcji (projekty, patenty) i dalszy rozwój portalu.
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/mein-uruchamia-najwieksza-baze-danych-o-polskiej-nauce/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/portal-ludzie-nauki-mein-uruchamia-najwieksza-baze-danych-o-polskiej-nauce
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C99385%2Cszef-mein-uruchamiamy-portal-ludzie-nauki-baze-o-polskich-naukowcach.html
https://opi.org.pl/premiera-portalu-ludzie-nauki/
3. Prawnicy z PAN rekomendują zmiany w procedurze ustalania wykazu czasopism
Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN określiło w komunikacie z 3 listopada 2023 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-03-listopada-2023-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
Komitet Nauk Prawnych PAN rekomenduje wprowadzenie zmian w procedurze ustalania urzędowego wykazu czasopism https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/prawnicy-z-pan-rekomenduja-zmiany-w-procedurze-ustalania-wykazu-czasopism/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W dniu 17 listopada została udostępniona nowa funkcjonalność API umożliwiająca za pomocą UID wyszukiwanie metadanych nie tylko pracownika, ale również doktoranta.

logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

https://szkolenia.opi.org.pl/#polon-2-0

Moduł Inwestycje – 28.11.2023 godz. 9.30
Wprowadzenie do systemu POL-on – 29.11.2023 godz. 9.30
Moduł Raporty – 1.12.2023 godz. 9.30
Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora – 6.12.2023 godz. 9.30
Moduł Postępowania awansowe – 7.12.2023 godz. 9.30
Moduł Studenci cz. 1 – 8.12.2023 godz. 9.30
Moduł Studenci cz. 2 – 18.12.2023 godz. 9.30
Moduł Pracownicy cz. 3 – 20.12.2023 godz. 9.30

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Obszar Postępowania awansowe – udostępnione raporty (7.11.2023)
2. Zasady przyznawania i reguły kontrolne świadczeń (8.11.2023)
3. Pulpit użytkownika (21.11.2023)
logo systemu POLON

Aktualności systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30

1. Nowy pulpit użytkownika
2023-11-21
Szczegóły nowego wyglądu i funkcjonalności znajdują się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pulpit-uzytkownika/
Pulpit obecnie składa się z 5 obszarów: Ważne (ważne komunikaty POL-on), Zadania (po 5 zadań ostatnio dodanych i ze zbliżającym się terminem wykonania), Aktualności i Komunikaty (po 5 ostatnio dodanych), Ostatnio dodane lub aktualizowane (5 ostatnio opublikowanych lub zaktualizowanych informacji z sekcji pomocy systemu i FAQ) oraz Przydatne linki (bezpośrednie linki do pomocy systemu, FAQ, strony szkoleń, kanału OPI na YouTube, platformy RAD-on).
2. Nowy kurs e-learningowy o systemie POL-on
2023-11-22
Na platformie Navoica został umieszczony kurs e-learningowy dotyczący systemu i sieci POL-on. Adresowany jest głównie do administratorów systemu, ale będzie również pomocny dla wszystkich użytkowników systemu. Czas potrzebny na przejście kursu szacowany jest na ok. 8 godzin.
https://navoica.pl/courses/course-v1:OPI_PIB+Koordynatorzy_POLon+01_2023/about