logo systemu POLON

Aktualności JSA

W dniu 1 czerwca po dwutygodniowej karencji w wersji demo JSA na środowisko produkcyjne została wdrożona aktualizacja do wersji 2.11.0. Opis zmian znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/inne/nowa-wersja-systemu-2-11-0-na-srodowisku-produkcyjnym-jsa/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Rejestracja projektów z dwuetapową procedurą wnioskowania (19.05.)
2. Obszar Studenci – udostępnione raporty (24.05.)
3. Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów – statusy i dostępne akcje (25.05.)
4. Obszar Dane finansowe – udostępnione raporty (26.05.)

logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Wyświetlanie informacji o przyznanych kategoriach dla dyscyplin o zmienionej nazwie
2023-05-22
W systemie POL-on oraz RAD-on na zestawieniu dotyczącym przyznanych kategorii naukowych, przy przyznanej kategorii wyświetlana jest zawsze nazwa dyscypliny zgodna z nazwą widniejącą w decyzji o nadaniu kategorii.
2. Udostępnienie raportu „Raport o błędach walidacji”
2023-05-24
W dniu 23 maja w module Raporty (obszar Studenci) został udostępniony „Raport o błędach walidacji”, ukazujący dane wymagające weryfikacji. Proces generowania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-sciezka-pracy/
logo systemu POLON

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

We wrześniu odbędą się wybory do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024–2027. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane od 1 maja do 31 lipca. Wybory zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu systemu elektronicznego nadzorowanego przez OPI-PIB dostępnego na stronie https://radon.nauka.gov.pl/pl/wybory_rdn23/home. Na stronie pomocy systemu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/rdn/ znajdują się materiały dotyczące systemu wyborczego, m.in. film instruktażowy pt. Wybory do Rady Doskonałości Naukowej 2023 – informacje dla podmiotów zgłaszających kandydatów https://www.youtube.com/watch?v=1K4aB90gnpo
logo systemu POLON

Aktualności JSA

1. W dniu 17 maja na środowisku testowym została wdrożona aktualizacja do wersji 2.11.0. W związku z tym, że zmiany obejmują poprawkę dla komunikacji REST API, nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA zgodnie z przyjętą procedurą, po okresie dwutygodniowej karencji. Aktualna dokumentacja REST API nie uległa zmianie. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/integracja/nowa-wersja-systemu-2-11-0-na-srodowisku-testowym-jsa/
2. Na kanale Youtube został zamieszczony 23 marca film pt. JSA, narzędzie, które wpływa na podnoszenie jakości bronionych prac. Link do filmu znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=AQuo8cD50O0