logo systemu POLON

Aktualności JSA

1. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.8.0. Wykaz zmian znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-8-0/
2. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.9.0. Główna zmiana polega na dostosowaniu API JSA do sposobu identyfikacji studenta za pośrednictwem identyfikatora zewnętrznego (externalId). Zmiany na środowisko testowe zostały wdrożone w dniu 20 stycznia i zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji zostaną wdrożone na środowisko produkcyjne JSA. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-9-0-zmiany-w-dokumentacji-rest-api/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W związku z Komunikatem MEiN w sprawie ankiety dotyczącej kosztów opłat za artykuły naukowe i monografie z lat 2020-2021, w portalu PBN została udostępniona ankieta, za pośrednictwem której podmioty systemu nauki i szkolnictwa wyższego zostały zobowiązane do sprawozdania danych dotyczących kosztów opłat poniesionych na rzecz monografii i artykułów opublikowanych w latach 2020-2021. Ostateczny termin uzupełnienia ankiety został wyznaczony na 31 stycznia br., tj. ostateczny termin złożenia oświadczenia Kierownika Podmiotu o zgodności danych wprowadzonych do systemu POL-on (w tym PBN) ze stanem faktycznym. Biblioteka SUM uzupełniła ankietę w dniu 30 stycznia w oparciu o otrzymane dane finansowe.
logo systemu POLON

Pomoc POL-on

1. Dodanie informacji o pomocy materialnej (31.01.2023)
2. Zasady przyznawania i reguły kontrolne świadczeń (31.01.2023)
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Komunikat dotyczący wpisywania zagranicznych stopni i tytułów osób zatrudnionych na podstawie art. 46 specustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy
2023-01-25
System POL-on nie wymusza wpisania informacji o tytułach i stopniach – istnieje możliwość wpisania nauczyciela akademickiego z pominięciem informacji o kwalifikacjach. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/komunikat-ws-wpisywania-danych-dotyczacych-zagranicznych-stopni-i-tytulow-osob-zatrudnionych-na-podstawie-art-46-specustawy-ws-pomocy-obywatelom-ukrainy/494161
2. Oświadczenia o zgodności danych za rok 2022
2023-01-26
Termin złożenia oświadczeń to 31 stycznia 2023 r. Oświadczenia składa się według stanu na dzień 31 grudnia 2022.
Oświadczenie Rektora SUM zostało wgrane do systemu POL-on w dniu 30 stycznia https://polon2.opi.org.pl/okp/ozd/inst
3. Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0
2023-01-27
Dnia 25 stycznia została wdrożona nowa wersja 1.52.1 modułu Studenci w systemie POL-on 2.0. Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu wymienione są pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-4/494167
4. Wdrożenie zmian w słowniku dziedzin i dyscyplin w module Pracownicy
2023-01-30
Dnia 30 stycznia zostały wdrożone zmiany w słowniku dziedzin i dyscyplin w module Pracownicy. Dają one możliwość złożenia oświadczenia w nowej dyscyplinie lub nowej nazwie pracownikom nowo zatrudnionym pracownikom oraz pracownikom, dla których upłynął okres 2 lat od złożenia poprzedniego oświadczenia (oraz uzupełnienia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N ze wskazaniem właściwej dyscypliny). Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 11 października 2022 r.
5. Przedłużenie terminu na wprowadzanie oświadczeń do 15 marca
2023-01-31
Zgodnie z decyzją MEiN oświadczenia złożone w 2022 r. w nowych oraz zmienionych dyscyplinach można uzupełniać/modyfikować w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r.
6.  Sprawozdawczość GUS S-12 za rok 2022
2023-01-31
Dnia 31 stycznia w wersji produkcyjnej systemu POL-on zostały udostępnione formularze GUS S-12 za rok 2022.