logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Komunikat MEiN w sprawie zniesienia obligatoryjności posiadania ORCID dla celów ewaluacyjnych
  2021-09-03
  Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on znosi wymóg rejestrowania ORCID w systemie POL-on-PBN. Na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wystarczającym będzie zaraportowanie publikacji do PBN.
  W naszej Uczelni raportowanie publikacji odbędzie się z bazy Bibliografia Publikacji SUM.
 2. Rejestracja informacji o prowadzeniu zajęć w szkole doktorskiej na środowisku produkcyjnym
  2021-09-06
  Na środowisku produkcyjnym w module Pracownicy wdrożono zakładkę „Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej”. Umożliwia ona zarejestrowanie informacji o prowadzeniu zajęć w szkole doktorskiej w danych pracownika. Decyzją MEIN informacje o prowadzonych zajęciach w szkole doktorskiej należy uzupełnić od dnia wdrożenia funkcjonalności tj. 1 września 2021 r. Więcej informacji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-prowadzone-zajecia-prowadzenie-zajec-w-szkole-doktorskiej/
 3. Publikacja odpowiedzi na pytania o studentów-cudzoziemców
  2021-09-07
  w pomocy systemu POL-on w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) zostały opublikowane odpowiedzi na pytania dotyczące studentów – cudzoziemców.
  Odpowiedzi zostały zatwierdzone przez MEiN według stanu prawnego obowiązującego w dniu 18.08.2021 r. Są one dostępne pod linkiem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/cudzoziemcy/
logo systemu POLON

Program Rozwój Czasopism Naukowych

6 września 2021 r. ruszył nabór wniosków do nowego programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych”. W ramach tej inicjatywy krajowi wydawcy czasopism naukowych mogą uzyskać do 120 tys. zł wsparcia finansowego m.in. na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1514)

logo systemu POLON

Wdrożenie funkcjonalności migracji danych o projektach naukowych z POL-on 1

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 11.08.2021 r. w module Projekty naukowe na środowisku produkcyjnym wdrożono funkcjonalność migracji danych z POL-on 1. Proces migracji danych dotyczy projektów naukowych wprowadzonych do starej aplikacji, których data rozpoczęcia jest równa lub większa od 1.01.2017 roku.
Przeniesienie projektów naukowych z POL-on 1 do właściwego zbioru danych  w POL-on 2.0 nie dokona się automatycznie, ale będzie wymagało wskazania rekordów. ​
Więcej informacji na temat procesu migracji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/projekty-naukowe-migracja-danych-z-pol-on-1/

logo systemu POLON

Podręcznik KEN do kryterium III

Z dniem 29.07.2021 r. w pomocy systemu POL-on został udostępniony podręcznik KEN dla ekspertów oraz ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Jest on dostępny do pobrania pod adresem:
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podrecznik-dla-ekspertow-oraz-ewaluowanych-podmiotow-w-zakresie-opisu-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowania-spoleczenstwa-i-gospodarki/

logo systemu POLON

Udostępnienie sprawozdań GUS o mobilności absolwentów za rok 2020

W dniu 28.07.2021 r. w systemie POL-on zostały udostępnione do edycji sprawozdania GUS o mobilności absolwentów za rok 2020. Sprawozdanie powinno być uzupełnione analogicznie jak do tej pory, według stanu na dzień 31.12.2020 r. i zatwierdzone do dnia 31.08.2021r.

Link do pomocy systemu
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon-za-2019-r/