logo systemu POLON

Opis danych i metodologii wyliczeń GUS za rok 2019

2020-01-24 15:10:51
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0  

Na stronach pomocy systemowej opublikowany został opis metodologii wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej (GUS):
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/opis-metodologii-wyliczen-danych-w-sprawozdaniach-s-10-s-11-i-s-12-generowanych-w-systemie-pol-on/

W tym roku przekazanie danych do GUS zostanie wykonane w dniu 31.03.2020 na podstawie hurtowni danych (RAD-on). Informacje o sposobie przekazania danych nie podlegających wyliczeniom w POL-on oraz raporty dające możliwość weryfikacji poprawności wyliczeń, zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Najnowsze wpisy w pomocy systemu POL-on:

24.01.2020
1. Uzupełnianie danych studenta, który zakończył studia lub oczekuje na zakończenie studiów
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/uzupelnianie-danych-studenta-ktory-zakonczyl-studia-lub-oczekuje-na-zakonczenie-studiow/ 
2. Nowy zakres danych w module Studenci
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowy-zakres-danych-w-module-studenci/
3. Wdrażanie nowego modułu Studenci
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wdrazanie-nowego-modulu-studenci/

21.01.2020
Rejestracja doktorantów, którzy zostali przyjęci na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia od 1 października 2019 r
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-doktorantow-ktorzy-zostali-przyjeci-na-studia-doktoranckie-w-wyniku-przeniesienia-od-1-10-2019-r/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Najbliższy harmonogram systemu POL-on

luty 2020:

  • pierwsza wersja Wykazu osób ubiegających się o stopień doktora zostanie udostępniona pod koniec lutego; wcześniej planowane jest zaprezentowanie aplikacji na środowisku demo;
  • pierwsza produkcyjna wersja PBN 2.0 (PBN-CORE) zostanie wdrożona w lutym 2020, po zakończeniu etapu weryfikacji na środowisku demo; rozbudowany rejestr publikacji (PBN 2.0) będzie dostarczany sukcesywnie do końca pierwszego kwartału 2020;

marzec 2020:

  •  sprawozdanie danych na potrzeby GUS oraz algorytmu podziału subwencji

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW – rekomendacja portalu bibliotekarzy EBIB

Wyszukiwarkę stworzyła Dorota Bazan z Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obok standardowej wyszukiwarki dostępne są listy według dziedzin i dyscyplin, stworzone przede wszystkim z myślą o nadchodzącej ewaluacji jednostek naukowych. W serwisie umieszczono również wykaz materiałów konferencyjnych oraz wydawnictw. Listy są zaktualizowane zgodnie z najnowszymi wykazami MNiSW, opublikowanymi 18 i 19 grudnia 2019 r.
https://listymnisw.pl/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Zgodnie z komunikatem MNiSW w sprawie przekazania danych za rok 2019 do systemu POL-on, dane do rejestrów z zakresu modułów Studenci, Pracownicy i Doktoranci należy wprowadzić do 31 marca 2020 r. według stanu za rok 2019

Pierwsze funkcjonalności związane z raportami na potrzeby statystyki publicznej GUS oraz szablony plików do wgrywania danych zewnętrznych, których nie wylicza system POL-on, planowane są do udostępnienia w drugiej połowie przyszłego miesiąca.
Produkcyjna wersja oprogramowania systemu POL-on dostosowująca kluczowe moduły Pracownicy oraz Studenci do zapisów nowej ustawy została wprowadzona 10 stycznia.
Obecnie prowadzone są prace nad modułami Szkoły doktorskie oraz Osoby ubiegające się o stopień doktora.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać przez system zgłoszeń.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]