Otwarcie naboru wniosków w 4. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Informujemy, że jest otwarty nabór wniosków w ramach 4. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases – 4th Joint Transnational Call (JTC 2019). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych przez młodych naukowców.

Temat konkursu brzmi: Transnational Cardiovascular Research Projects driven by Early Career Scientists

Zakres konkursu oraz wykaz krajów, które mogą wziąć udział w konkursie znajduje się na stronie https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_JTC2019  do 29 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 (CET).