Nowy konkurs sieci JPND w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych

NCN zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. Konkurs jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby:

  • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
  • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
  • choroby prionowe,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • chorobę Huntingtona,
  • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
  • rdzeniowy zanik mięśni.

Konkurs dotyczy medycyny precyzyjnej w następujących obszarach badawczych:

  • diagnostyce (np. biomarkery, dane z obrazowania, koncepcje typu „-omika”, analiza dużych zbiorów danych),
  • profilaktyce (np. biomarkery do analizy nowatorskich sposobów leczenia i interwencji, choroby współistniejące, technologie cyfrowe, stratyfikacja w obrębie badań prospektywnych i badań klinicznych),
  • opiece (np. poprawa systemów opieki zdrowotnej i społecznej, profilowanie molekularne, obrazowanie, dane na temat stylu życia).

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy*, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja,  Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Termin składania wniosków wstępnych: 12 marca 2019 r., godz. 15.00 CET

Termin składania pełnych wniosków: 25 czerwca 2019 r., godz. 15.00 CET

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-01-09-jpnd-nowy-konkurs