Prezentacje: Szkolenia – na stronie Konstytucji dla Nauki

Zachęcam Państwa do zapoznania się następującymi prezentacjami, zamieszczonymi w sekcji: Szkolenia, na stronie Konstytucji dla Nauki (http://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia):

  1. Ewaluacja – data modyfikacji 23.01.2019 r.
  2. Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe
  3. Oświadczenia
  4. Wsparcie dla czasopism
  5. Wykazy czasopism – data modyfikacji 22.01.2019 r.
  6. Sprawy dotyczące kształcenia oraz sprawy doktorskie (Ustrój uczelni, Prowadzenie studiów i innych form kształcenia, Doktoranci) – data modyfikacji 30.01.2019 r.
  7. Ustrój uczelni jej finansowanie i nadzór (Ustrój uczelni-Sprawy organizacyjne-Nadzór, Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0, Sprawy pracownicze) – data modyfikacji 30.01.2019 r.

Prezentacje doskonale przedstawiają zmiany, jakie trzeba będzie wdrożyć w związku z Ustawą 2.0, zasady przez nią określone przez przepisy wykonawcze. Pliki są przygotowane w bardzo przystępnej formie i odpowiadają na wiele pytań oraz wątpliwości, bez konieczności lektury treści ww. aktów.

[Przesłano przez: dr n. o zdrowiu Justyna Misiak
z-ca Kanclerza – dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych]